CREA EN CORONA

Na een periode van een verbod op het samenkomen is het gelukkig weer toegestaan om de lessen vanaf 2 juni weer te hervatten. Het bestuur heeft zich beraden over de mogelijkheden en de te treffen veiligheidsmaatregelen.

Ook met de vereiste afstand van 1,5 meter blijkt het mogelijk om de leslokalen zo in te richten dat een veilige afstand gehandhaafd kan worden. Daarbij wordt ook van u discipline in het elkaar de ruimte geven gevraagd. Bij alle bewegingen in de ruimtes en ook bij het betreden en verlaten van de ruimtes zullen we rekening met elkaar moeten houden om de 1,5 meter afstandsregel in acht te houden. Vooral de twee kleinere lokalen vormen daarbij een uitdaging.

Wij zorgen voor de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals desinfecterende handgel en mondkapjes bij de ingang. In de lokalen zullen desinfecterende doekjes aanwezig zijn om uw werkplek schoon achter te kunnen laten. De docenten zullen ook gebruik kunnen maken van z.g. spatschermen, waarmee zij, als dat nodig en wenselijk is, hun gezicht kunnen afschermen. In het geval u ziekteverschijnselen heeft vragen wij u om niet naar de les te komen.

In het vertrouwen dat wij U hiermede voldoende hebben ingelicht en uitziende naar uw respons voor het volgende cursusseizoen wensen wij U een goede, veilige en gezonde zomer toe.

Het Bestuur van Stichting CREA.Uithoorn, 20 mei 2020

Facebook
Facebook