CREA EN CORONA

Tot 9 februari 2021 is Crea door de lockdown gesloten.

We hopen u allemaal na die datum weer te kunnen ontvangen

Op deze site houden we u op de hoogte van de nieuwe data voor het nieuwe jaar

I

Het Bestuur van Stichting CREA. Uithoorn, januari 2021