CREA EN CORONA

Na een periode van een verbod op het samenkomen is het gelukkig toegestaan om de lessen weer te hervatten en een nieuw seizoen te starten

Het is inmiddels gebleken dat het mogelijk is om de leslokalen zo in te richten dat vereiste afstand van 1,5 meter gehandhaafd kan worden. Daarbij wordt van alle deelnemers de discipline gevraagd elkaar de ruimte te geven . Bij alle bewegingen in de ruimtes en ook bij het betreden en verlaten van de ruimtes zullen we nog steeds rekening met elkaar moeten houden om de 1,5 meter afstandsregel in acht te houden. Vooral de twee kleinere lokalen vormen daarbij een uitdaging.

Wij zorgen voor de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals desinfecterende handgel en mondkapjes bij de ingang. In de lokalen zullen desinfecterende doekjes aanwezig zijn om uw werkplek schoon achter te kunnen laten. De docenten zullen ook gebruik kunnen maken van z.g. spatschermen, waarmee zij, als dat nodig en wenselijk is, hun gezicht kunnen afschermen. In het geval u ziekteverschijnselen heeft vragen wij u om niet naar de les te komen.

In het vertrouwen dat wij u hiermede voldoende hebben ingelicht en uitziende naar uw respons voor het volgende cursusseizoen wensen wij u een goede, veilige en gezonde zomer toe.

Het Bestuur van Stichting CREA.Uithoorn, augustus 2020